המלצות מסדנאות: חיים דנצר – מנהל המכון לשמאות והנדסה