כוחות הפועלים במיזוגים ורכישות. על פי תפיסת הסינרגיה. כולל הסבר על פרדוקס הסינרגיה.