לקוחות נוספים

מרכז סינרגיה מסמיך יועצי פנים לבצע באופן עצמאי תהליכים

למרכז סינרגיה ניסיון עשיר, וכלים ייחודיים לעבודה עם:

  • ארגונים גדולים – דגש על איזון רמות ריכוזיות; בידול; שליטה בין המטה לבין הקו, בין ובתוך יחידות ביצוע עצמאיות. איזון זה מאפשר סינרגיה ופעילות הרמונית בארגון.
  • מרכז סינרגיה מסמיך יועצי פנים לבצע באופן עצמאי תהליכים.
  • עמותות וארגוני התנדבות – בדגש על התנהלות מקצועית ויחסי הגומלין בין מתנדבים לבין שכירים.

ארגונים גדולים

חשיבות יצירת הסינרגיה בארגונים גדולים רבה מאוד, שכן יש בהם פחות קשרים ישירים ואינטימיים. ארגון גדול נדרש היום להיות קרוב ללקוח (ביזור) אך יעיל (ריכוז) עקב התחרות הגלובאלית. הסיוע של מרכז סינרגיה לארגונים גדולים בא לידי ביטוי הן בתהליכי פיתוח והכשרות להנהלות, מנהלים ועתודות ניהוליות והן בתהליכים ממוקדים לשיפור הממשקים עם לקוחות, ספקים, ובין מחלקות ארגוניות שהממשקים ביניהם קריטיים לחיי הארגון ולדוגמה: מטה – שטח; מכירות – שיווק; מכירות – ייצור; פיתוח-שיווק וכו’.

ד”ר רמי בן-ישי, פיתח בעבודת הדוקטורט שלו מודל יחודי לפיתוח סינרגיה בדרגי ביצוע עצמאיים בארגון. מודל זה חדשני בהסתכלות שלו על הירארכיה (סדר בין רכיבי הארגון – שאינו בהכרח לינארי) ועל אופן הניהול של גופי ביצוע עצמאיים בארגון, כך שיהיו קרובים ללקוח מחד, אך שהעצמאות שלהם לא תפגע בארגון השלם מאידך. מאז פיתוח המודל לפני כ-25 שנה, הוא משמש בסיס לדרך של מרכז סינרגיה לעבוד עם ארגונים גדולים כגון: בנק הפועלים, בנק דיסקונט, קונצרן ארגמן, לשכת התאגידים בעירית תל-אביב, צה”ל, משרד הביטחון, שירותי בריאות כללית, נשות הדסה, ממן, מערכת החינוך, משרד הרווחה, משרד התמ”ת, משרד התיירות ועוד.

מאמרים ומצגות באנגלית

מאמר על מודל 3M
המסייע לאזן בין המטרה לבין גופי ביצוע עצמאיים (סניפים / מחוזות / יחידות שטח וכו)
במאמר גם 3 ניתוחי אירוע

רשימת פרוייקטים והמלצות

מאמרים ומצגות בעברית

מאמר על מודל 3M
המסייע לאזן בין המטרה לבין גופי ביצוע עצמאיים (סניפים / מחוזות / יחידות שטח וכו’)

מצגת על מודל 3מ + 2 ניתוחי אירוע

עמותות וארגוני התנדבות

שיפור ממשקים הוא חלק מהותי בתהליכי ההתמקצעות של כל עמותה או ארגון התנדבות. ניתן להביא לשידרוג משמעותי בפעילות עמותות וארגוני התנדבות
בתהליכים ממוקדים וחסכוניים במשאבי זמן ותקציב.

למרכז סינרגיה ניסיון עשיר בעבודה עם עמותות וארגוני התנדבות

בדגש על התנהלות מקצועית ויחסי הגומלין בין מתנדבים לבין שכירים.

פעילות זו מביאה להתמקצעות תהליכי הניהול; יחסי גומלין פוריים יותר בין המתנדבים לבין השכירים; בכך לשיפור במשולש הקריטי לחיי עמותה:

מאמרים באנגלית

איך תפיק יותר מהמשאבים הקיימים, כלים מוכחים וחדשניים לשיפור התפוקות ע״י שילוב הכוחות בארגון.

רשימת פרוייקטים והמלצות

מאמרים בעברית

הצעה לסדנה לניהול סניפים בארגוני התנדבות