מבזבוז אנרגיה – לסינרגיה מפגש יישומי למנהלים בחברות פיתוח 28.5.2018