סדנאות חווייתיות והרצאות

הצורך בלימוד גישת הסינרגיה והטמעתה בסדנאות חווייתיות

הצורך בלימוד גישת הסינרגיה והטמעתה בסדנאות חווייתיות

שמירת יכולת התחרות של הארגון ועמידה ביעדיו, מחייבת העסקת כוח אדם מעולה, אך לא די בכוכבים. יש לחבר אותם לצוות סינרגטי ובכך לרתום את האנרגיה והיכולות האישיות של העובדים ליעדי הארגון. זאת תוכל להשיג בסדנאות חווייתיות – מרתונים והרצאות מרכז סינרגיה.

הסינרגיה בממשקים וביחסי גומלין מהווה שפה חדשה ומעצימה בארגון. יש חשיבות מיוחדת להקניית שפה והתנהגות אלה למנהלים ולעובדים בארגון ולהטמיע אותה בסדנאות חווייתיות כחלק מארגז הכלים המאפשרים להם לנהל טוב יותר את עצמם, את הכפופים להם ואת יתר שותפיהם לתפקיד.

בלב כל פעילויות ההדרכה שלנו עומד שאלון, שכל משתתף מתרגל עליו את דפוסי יחסי הגומלין אצלו. בכך הוא מקבל כלים חשובים לשפר את יחסי הגומלין והממשקים בין עובדים, מנהלים, לקוחות, תהליכי העבודה ועוד.

במרכז סינרגיה מפתחים סדנאות חווייתיות על פי צרכי הלקוחות. הסדנאות מותאמות לסוגיות ספציפיות, ויכולות לשמש בכל שלב של תהליך השיפור או הלמידה. הן ככלי להתחלת תהליך ולרתימת העובדים, הן בשלבי הטמעה וכיול של השינוי והן כתהליך למידה שמטרתו רכישת כלים לניהול אפקטיבי ויעיל יותר.

להלן פירוט התפוקות והיתרונות שתפיקו מסדנאות חווייתיות  בגישת הסינרגיה (הרצאה – סדנא – מרתון)

חלק מתהליך פיתוח הנהלה – חברת ברינגוז + המלצת המנכ”ל דוגמה על סדנה חווייתית בשילוב ביודנסה

מרתונים חווייתיים בגישת הסינרגיה

מרתון שתכליתו לשפר את תפוקות הארגון על ידי שילוב יחידותיו לפעולה הרמונית. המרתון משלב מודל ושאלונים מובנים של גישת הסינרגיה שפותחו ע”י ראש מרכז סינרגיה, ד”ר רמי בן-ישי, בשילוב חוויה עוצמתית המוקנית ע”י מומחים מובילים בתחומם

דוגמה על סדנה חווייתית בשילוב ביודנסה + סרטון על חלק מתהליך פיתוח הנהלה – חברת ברינגוז + המלצת המנכ”ל