עלית הימין בגרמניה מול ואהבת לרעך כמוך – בין מדינות, בני זוג, ועובדים בארגון