פיתוח ארגוני והכשרה של יועצים וארגונים
לעבודה בשיטת הסינרגיה

פיתוח ארגוני: להלן התייחסות למושג פיתוח ארגוני ולביצוע תהליכי פיתוח על פי גישת הסינרגיה.

הכשרה והסמכה של יועצים וארגונים לעבודה בשיטת הסינרגיה: על מנת לאפשר עבודה עצמית של ארגונים ולתת כלי ייחודי ליועצי פנים וחוץ בארגונים, פותח קורס הכשרה ומסלולי הסמכה. לפרטים.

מהו פיתוח ארגוני? תהליך אותו  עובר הארגון על מנת להתאים את עצמו טוב יותר לדרישות הסביבה: למקסם ערך ללקוח, לטפל במשברים, להשיג יעדים וכו’, כל זאת אל מול ערכיו וחזונו של הארגון. התהליך, נעשה בעזרתו של יועץ ארגוני, המאפשר לארגון לבחור וליישם כלים ושיטות עבודה, בתחומים כגון ניהול המשאב האנושי, תהליכי העבודה והמבנה הארגוני. לעיתים, בעקבות התהליך, יתבצעו תהליכים משלימים כגון פיתוח מנהלים או פיתוח צוות.

מהו פיתוח ארגוני בגישת הסינרגיה?

 תפיסת הסינרגיה בפיתוחו של ד”ר רמי בן-שי הינה תפיסה חדשנית לשיפור תפוקות במערכות ארגוניות באמצעות שיפור יחסי הגומלין. התפיסה מתמקדת בחיבורים וממשקים בין אנשים, בין ובתוך צוותים, יחידות, תהליכי עבודה ותרבויות שונות.

תפיסת הסינרגיה מבוססת על מודל (F7 – 7  Forms of Interaction), הממפה 7 דפוסים של יחסי גומלין ומסייע לארגון לצמצם דפוסים הרסניים ולחזק דפוסים פוריים בכלל ואת דפוס הסינרגיה הארגונית בפרט. העבודה עם המודל מתאימה לתהליכי פיתוח ארגוני, פיתוח צוותי הנהלה והדרכת עובדים מעסקים קטנים ועד לחברות ענק.

גישת הסינרגיה מהווה גישת-על לאבחון ולהשגת השינוי הארגוני הנדרש. בתהליך אופייני – נעבוד על 3 רמות בארגון: הפרט (והיכולת שלו להטמיע את הנדרש בעקבות תהליכי מיזוגים ורכישות, לדוגמה), הצוות (ו/או היחידה הארגונית – על פי הצורך) והארגון כולו. אנו מטפלים בהיבטים אנושיים (התנגדויות לשינוי כתוצאה מפחדים, ירידה בסטטוס, חוסר נכונות לאמץ שינויים, ירידה במוטיבציה וכו’), היבטים תהליכיים (תהליכי עבודה, תאום, בקרה, תגמול והנעה, הדרכה וכו’) ובהיבטים מבניים (הגדרות תפקיד, סמכויות, אחריות וכו’).

במהלך תהליך הפיתוח הארגוני, לומדים נציגים מהחברה את תפיסת הסינרגיה ואת השימוש בכלים. בדרך זו, נציגי הארגון (ההנהלה באופן כללי ומנהל משאבי אנוש ו/או פיתוח ארגוני ו/או הדרכה בפרט) יכולים להמשיך וללוות את החברה בתהליך שיפור מתמיד. כך יכול הארגון לפעול באופן עצמאי, ללא צורך בהמשך ליווי היועצים. יחד עם זאת, במידת הצורך, מלווה היועץ את יישום תכנית העבודה בארגון.

ציטוט מדברי לקוח, מר דויד מסילתי, הבעלים והמנכ”ל של מרכז הכוכביות הארצי:

“פשטות המודל ולימודו על ידי ועל-ידי כלל העובדים, אפשרו לד”ר רמי בן-ישי לבצע תהליך קצר, ממוקד וזול, אשר המשכו בניהול שוטף בעזרת הכלים שנתן המודל לי ולעובדים…”

תהליך פיתוח ארגוני על פי גישת הסינרגיה:  לכל ארגון נקבעת תכנית עבודה ייחודית. עם זאת, ישנם 3 שלבים בסיסיים המאפיינים את רוב תהליכי הייעוץ:

 1. הגדרת החזון/ המטרה המשותפים.
 2. אבחון מערכת יחסי הגומלין הקיימת, על דפוסיה השונים. זאת בעזרת:
  • ראיונות עומק ושאלון ייחודי המותאם בתחילת תהליך הפיתוח הארגוני לצרכים הספציפיים של הארגון/היחידה.
  • סדנאות הכוללות מילוי שאלונים למיפוי הדפוסים הקיימים והרצויים.
 3. הבנת הצורך בשינוי הדפוסים הקיימים. מכאן – בניית תוכנית עבודה להטמעת השינויים הנדרשים. חיזוק דפוסים תורמים, בעיקר דפוס הסינרגיה וצמצום דפוסים הרסניים. תוכנית העבודה עשויה לכלול נושאים כגון הגדרה וחידוד תיאורי תפקיד – למניעת טשטוש, צוותי משימה לחיזוק הסינרגיה בתחומים ייחודיים כגון שיפור שירות ללקוח, הדרכות למנהלים ולעובדים וכו’.
  בסוף שלב זה נבצע הערכה ובקרה של השינוי בעזרת השאלון.
Image module
תפוקות התהליך
 1. צמצום קונפליקטים ושיפור בניהול הקונפליקטים הנותרים.
 2. הפניית אנרגיה מקונפליקטים לצמיחה ולנושאים ש”לא הגיעו אליהם”.
 3. עליה בתפוקות ובשביעות רצון העובדים.
 4. שיפור יעילות – חסכון במשאבים (אנרגיה וזמן).
 5. שיפור רווחים.
 6. ROI גבוה – תהליך קצר וממוקד היוצר שפה ארגונית חדשה המניבה תפוקות לאורך זמן.
 7. הכנסת תהליכי שינוי עמוקים בקלות יחסית.
 8. התאמה לדרישות הסביבה.
 9. טיפול מהיר וגמיש בלקוחות.

הספר סינרגיה ארגונית

איך תפיק יותר מהמשאבים הקיימים, כלים מוכחים וחדשניים לשיפור התפוקות ע״י שילוב הכוחות בארגון.

הכשרה והסמכה של יועצים וארגונים לעבודה בשיטת הסינרגיה

עיקרי גישת הסינרגיה – מפגש יועצים

על מנת לאפשר עבודה עצמית של ארגונים ולתת כלי ייחודי ליועצי פנים וחוץ בארגונים, פותח קורס הכשרה ומסלולי הסמכה. הקורס הוא מודולרי ומתאים לארגונים המבצעים פיתוח ארגוני בכוחות פנימיים, למנהלים וליועצים ארגוניים (יועצי פנים ויועצי חוץ).

מאמר כיצד לבחור יועץ

איך אתה בוחר יועץ ארגוני? המאמר מתאר את תפקיד הראש והלב בבחירת יועץ ומציע לשלב בין שניהם.