פיתוח צוות

הכלים הייחודיים של מרכז סינרגיה – חיבור בין שונים ושווים

ארגונים רבים הבינו יותר ויותר, בשנים האחרונות, את הצורך בשיפור עבודתם של צוותים הפועלים יחד בארגון. פיתוח צוות מיישם עקרונות שונים על הקבוצה, שחבריה עובדים במשותף.

Image module

לעתים, קיימים צוותים בארגון, הנתקלים בבעיות כמו: עבודה משותפת לא נכונה, חוסר במיומנויות בסיסיות לביצוע העבודה, תקשורת לקויה וכדומה. בנוסף, עלולים להיות קונפליקטים בין חברי הצוות (שלא תמיד רלוונטיים למקום העבודה עצמו), המקשים על תפקודו של הצוות ויכולתו לפעול בצורה מקצועית וטובה.

תפיסת הסינרגיה מניחה שדווקא השונות בין חברי הצוות היא זו המאפשרת סינרגיה. זאת למרות שאנו אוהבים לעבוד עם הדומים לנו – ושונות לעיתים קרובות מייצרת קונפליקטים. לדוגמה, שונות בין גבר לבין אישה מאפשרת יצירה סינרגטית – זוגיות – משפחה – ילד. תהליך פיתוח הצוות, על פי גישת הסינרגיה, מתבסס על הסכמה בנוגע לעוצמות כל שותף (שונות), יצירת חזון (או מטרה) משותף ועבודה להגשמתו תוך הגמשת גבולות ויצירת תקשורת מתיכה (איכותית).

תהליך פיתוח הצוות על-פי תפיסת הסינרגיה משלב בין מודל 7F, כלים ומשחקים של ניהול קונפליקטים ושאלונים ייחודיים של חברת TMS מאנגליה. השאלונים בוחנים נטיות אישיות בעבודת צוות ומסייעים לבנות צוות מאוזן, המשלב באופן סינרגטי את הנטיות של חברי הצוות השונים אל מול דרישות התפקיד שלהם. על הארגון לשאוף להתאים בין הנטיות של כל חבר צוות לבין סך כל המטלות השונות שצריכות להתבצע לצורך השלמת פעולות הצוות.

קישור לחברת TMS

תפיסת הסינרגיה מתבססת על עבודה בצוותים. הנהלת הארגון היא הצוות המוביל את הארגון כולו, מתחתיה צוותים העוסקים בתחומים מסוימים. חלק מן הצוותים הם יחסית קבועים וחלקם צוותי משימה.

על מנת לשפר את עבודת הצוות ולהטמיע את תהליכי הפיתוח הארגוני, פותחו במרכז סינרגיה הרצאות, סדנאות ומרתונים ייחודיים – לפירוט לחץ כאן.

לסרטון מתוך תהליך פיתוח צוות + המלצה – חברת ברינגוז

מאמר על פיתוח צוות

מדגיש את השילוב בין תרומת תפיסת הסינרגיה ומודל F7 לפיתוח צוות בשילוב עם הכלים של חברת TMS. כל זאת בפיתוח צוות הנהלה של חברה תעשיתית.

מאמר על עיצוב מחדש של צוותים – בניהול צוותי מחשוב

המאמר מתאר את הדגשים של מרכז סינרגיה בפיתוח צוות, את הכלים של חברת TMS ואת השימוש שניתן לעשות בהם – בסיטואציה של ניהול צוות בפרויקט מחשוב. הדוגמה מתאימה גם לצוותי מומחים אחרים בהם קיימת תלות גבוהה בשיתוף הידע בין המשתתפים.