ראיון לערוץ האקדמאי – שיתופי פעולה בין רשויות יהודיות וערביות על פי תפיסת הסינרגיה הארגונית