תיאור תהליך העבודה – בפרויקט Win- Win Synergy

הפרויקט מורכב ממספר שלבים.