10 הטעויות של מנהלים השותפים בעסקים

המונעות מהם להמריא ולמצות את הפוטנציאל העסקי שלהם וטיפים שיסייעו להם בניהול אפקטיבי