* מאת: ד”ר רמי בן -ישי, MSC דליה אייל הצלחה בביצוע פרויקט מיחשוב נמדדת בעמידה במסגרת המקורות של תיכנון תכולת הפרויקט – הגדרת איכות המוצר הסופי; אופק הזמן ואומדן נכון

Share