סינרגיה – יצירת שיתופי פעולה איכותיים. הזדמנות ליועצים ולמנהלים ללמוד ולקבל הסמכה להפעלת המודל.  מתאים ליועצים ארגוניים וותיקים וחדשים – שירכשו מודל וכלי עבודה לביצוע עצמאי של פרויקטים.  למנהלי

Share