תפוקות שתשיג מכל אחת מהסדנאות החווייתיות וההרצאות שלנו: שיפור יכולות אבחון ומתן מענה לצרכי לקוחות פנים וחוץ. ROI(החזר השקעה) גבוה – בתהליך קצר וממוקד. “גוזל” זמן מועט יחסית לתפוקות מכל

Share