יועץ ארגוני הוא בעל המקצוע אשר מסייע לארגון להשיג את התפוקות הרצויות. מיקוד מרכזי בעבודת היועץ הארגוני ניתן לאדם וליחסי הגומלין בין עובדים, מנהלים, מערכות ותהליכים ארגוניים. בחירת יועץ ארגוני בחירת

Share