מה ניתן ללמוד מהם על שיפור יחסי הגומלין על פי הקבלה חגי תשרי הם חג אחד שמטרתו לברוא את עצמנו מחדש לשנה הבאה. ואני מוסיף ליצור סינרגיה עם עצמנו. לחדד

Share