מיזוגים הם מנוע צמיחה מרכזי, במיוחד עבור חברות קטנות המבקשות לשרוד בשוק תחרותי. כאשר ארגון מחליט ליזום רכישה או מיזוג, הוא עושה זאת לרוב מתוך שיקולים של יצירת סינרגיה לדוגמה

Share

* מאת: ד”ר רמי בן -ישי, MSC דליה אייל הצלחה בביצוע פרויקט מיחשוב נמדדת בעמידה במסגרת המקורות של תיכנון תכולת הפרויקט – הגדרת איכות המוצר הסופי; אופק הזמן ואומדן נכון

Share