מרתון שתכליתו לשפר את תפוקות הארגון על ידי שילוב יחידותיו לפעולה הרמונית. המרתון משלב מודל ושאלונים מובנים של גישת הסינרגיה, שפותחו ע”י ראש מרכז סינרגיה, ד”ר רמי בן-ישי, בשילוב חוויה

Share