להלן מתוארים השלבים ומודגמים על תהליך בו התמקדנו בשיפור השירות ללקוחות, בחברה המייבאת ציוד בריאות. פגישת היכרות ואבחון “אחד על אחד” – בפגישה זו תציג בפנינו, מנהל החברה, (ותוכל לצרף

Share