מיזוגים הם מנוע צמיחה מרכזי, במיוחד עבור חברות קטנות המבקשות לשרוד בשוק תחרותי. כאשר ארגון מחליט ליזום רכישה או מיזוג, הוא עושה זאת לרוב מתוך שיקולים של יצירת סינרגיה לדוגמה

Share