ממשק עם לקוח מזמן הזדמנות לרצף שלם של חוויות. רציתי לשתף שתי חוויות קיצוניות על תקלות במהלך חווית הקניה באינטרנט – שני סיפורים אישיים– ולקחים על שימור לקוחות בסופם. שנים

Share