fbpx

הפרויקטים שלנו

ארגונים עיסקיים

ליווי סוכנות ביטוח בצמיחה

שיפור ממשקי עבודה שהשתנו בעקבות תהליך צמיחה מהיר, והכנסת שכבת ניהול מתחת לבעלים. תוצאות: שיפור הסינרגיה במשולש ההנהלה, ובין צוות המכירות לצוות ה back office

ליווי הנהלת סטארט אפ לקראת גיוס שני

ליווי תהליך הצמיחה לקראת גיוס הון נוסף, ביסוס ההנהלה, חידוד גזרות תפקיד וצמצום טישטוש וקונפליקטים. תוצאות: הבהרת חלוקת התפקידים בתוך צוות ההנהלה, שיפור הבנת השונות הבינאישית ומימוש פוטנציאל הסינרגיה שהשונות מאפשרת, צימצום קונפליקטים ושיפור בניהול השוטף של החברה.

מעבר עסק משפחתי לניהול דור שני

עבודה עם שני השותפים שירשו את העסק (דור שני) בעזרת שאלונים למיפוי דפוסי יחסי הגומלין. תוצאות: שיפור יחסי הגומלין וצמצום קונפליקטים, צימצום טישטוש ופלישה בין שני השותפים, שיפור הניהול השוטף.

פיתוח עיסוקים ומערכות שכר

בניית כלי שכר חדשים לעובדי חברה ממשלתית אשר הופרטה. הכלים התבססו על ניתוח עיסוקים ואפשרו שיפור הקשר בין ביצועי העובדים לבין שכרם וכללו ניתוחי עלות תועלת של העסקת עובדי קבלן מול עובדי חברה. תוצאות: ריכוז מספר רב של עיסוקים למספר מצומצם של תפקידי ליבה. פותחו שני מסלולי קידום עצמאיים, הכוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים. נקבע השכר לכל תפקיד ודרגה. הובטח קשר בין ביצועי העובדים לבין ,שכרם. כתוצאה מכל אלה, מערך התפקידים ומסלולי הקידום הפך לפשוט ונהיר לכל עובד. לטווח ארוך נחסכו עלויות שנגרמו עקב עיוותים היסטוריים.

ליווי מעבר ארגון שירות מגישה תפעולית לגישה מכירתית

שינוי במבנה ארגוני ממבנה סביב מוצר למבנה סביב לקוח, שילוב תהליכי מכירה באמצעות האינטרנט, גיבוש ופיתוח הנהלה, חיזוק הגישה המכירתית, שינויים במערכת התגמולים. תוצאות: שיפור בהיקף המכירות ובמעמד של הארגון בשוק. הטמעת תהליכים אסטרטגיים. שיפור בדפוסי הניהול.

ליווי תהליך ביזור והקמת מרכזי רווח

ליווי הנהלת הקונצרן והמפעלים השונים בתהליך הקמת מרכזי רווח. ניתוח וסיוע בהכנסת השינויים המתחייבים בהגדרת תפקיד, סמכויות, אחריות, דפוסי ניהול להנהלת הקונצרן, מנהלי המפעלים ומנהלים במפעלים. ליווי היבטים תהליכיים ואנושיים של השינוי. תוצאות: צמצום פערים בין הגדרת סמכויות ואחריות, שיפור דפוסי הניהול, סיוע בפתרון קונפליקטים הקשורים בהתנגדויות לשינוי.

ארגונים ציבוריים / עמותות

אופק חדש

מעורבות בכתיבת ניירות עמדה עבור הסתדרות המורים, בעיקר בתחום מסלולי קריירה ופיתוח מקצועי של מורים. תוצאות: נייר העמדה שימש בסיס למו”מ עם משרדי האוצר והחינוך על הרפורמה – אופק חדש.

מהפכת השרות בשירותי בריאות כללית

הכנסת היבטים מבניים ותהליכים הקשורים בהקמת אגף שיווק בהנהלה הראשית, הכנסת מנהלי שיווק במחוזות, סיוע באיוש בעלי התפקידים ובהדרכתם. תוצאות: ביסוס מעמד פונקצית השיווק כגוף מוביל ובעל השפעה מכרעת על מהפכת השירות בבריאות כללית.

עוז לתמורה

פיתוח רפורמה בתחומי תפקיד ותיפקוד, פיתוח אישי ומיקצועי ותיגמול מורים עבור ארגון המורים העל יסודיים, ליווי יישום הרפורמה במספר בתי”ס. הרפורמה כוללת 8 מודולים לפיתוח אישי ומקצועי של עובדי חינוך והוראה ובהם: ניתוח תפקידים קיימים ופיתוח תפקידים חדשים המאפשרים קידום אנכי ואופקי; פיתוח מסלולי קריירה וקידום; הסמכה ורישוי לתפקידים השונים, הדרכה, הערכת ביצועים, תגמול דיפרציאלי; צובר בו נצברות נקודות זכות בגין תפקיד ותפקוד; מרכז מידע ארצי. תוצאות: תפיסת הרפורמה הוצגה להנהלת משרד החינוך, אומצה בחום על ידה ויושמה לניסוי ב-5 בתי”ס. בתהליך נבנה ספר עיסוקים לתפקידי חינוך והוראה הכולל כ- 100 תפקידים שונים, כמחציתם תפקידים עיקריים ומחציתם תפקידים משניים, המבוצעים בנוסף לתפקיד העיקרי. פותחו שלושה מסלולי קידום עצמאיים: תפקידים מקצועיים, תפקידי ניהול ותפקידי פיקוח והדרכת מורים. המסלולים כוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים ובין המסלולים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים העיקריים.

בניית כלי להערכת עיסוקים אשר מהווה מרכיב בשכר הנגדים בצה"ל

ביצוע הערכת עיסוקים לכלל התפקידים לנגדים בצבא בשיטת הניקוד. קביעת סולם אחיד הכולל דירוג פנימי (בתוך המקצוע) וחיצוני (בין מקצועות). קישור הקידום המקצועי לדרישות מעבר (כגון קורס, הכשרה, בחינה) למערכת השכר ולקידום הארגוני בדרגות. תוצאות: שיפור החיבור בין תפקיד ורמה מקצועיים לבין שכר, שיפור בהתמקצעות, פתיחת אופקי צמיחה וקידום מקצועי, ארגוני ושכרי לנגדים.

מערכת הבטחון - תהליך פיתוח אמצעי לחימה

ניתוח תהליך. מתן דגש למורכבות יחסי הגומלין בין השותפים לתהליך ולסוגיות המשאב האנושי כגון הדרכה ותגמול מנהלי פרויקטים, באופן שיבטיח עמידה ביעדי הפרויקט. תוצאות: מעורבות השותפים השונים הביאה להשלמת העבודה בזמן ובאיכות שהבטיחו את שיפור התהליך.

צה"ל - ניתוח מערך הביקורת והבקרה

ניתוח מערך הביקורת והבקרה בצה”ל והמלצות לתפיסה, מבנה ותהליכי עבודה משופרים. תוצאות: צמצום משמעותי במספר גופי הבקרה והביקורת ושיפור התאום ביניהם. עליה בתפוקות תוך צמצום בעלויות (בעיקר אובדן ימי עבודה ליחידות המבוקרות).

צה"ל - פיתוח מסלולי קריירה לקצונה

ניתוח כלל מסלולי הקריירה של קצינים בצבא, המאפשר שיפור ההלימה בין מערכות התקינה והאיוש תוך מתן אפשרות לשינויים על פי צרכי הארגון ואוכלוסיות שונות. תוצאות: פיתוח

צה"ל - ניתוח מערך הבטיחות

ניתוח מערך הבטיחות בצה”ל, קביעת כללי תקינה לקציני בטיחות והגדרת חלוקת סמכויות בין מפקדים לקציני בטיחות. תוצאות: הקמת מחלקת בטיחות במטה הכללי, כגוף תורתי מוביל. סיוע בעיצוב מסלול הכשרה לקציני בטיחות. תקנון מערך הבטיחות באופן שיבטיח סיוע, אך לא יוריד אחריות ממפקדים.

פיתוח מדיניות / אסטרטגיה

מכללת אורנים- תכנית הבראה

תוכנית הבראה שכללה: החזרת אמון בין הסגל המנהלי, וועדי העובדים והדיקנים לבין הנהלת המכללה. הקמת צוותי שיפור במגוון נושאים.

היבטים מבניים של שינוי אסטרטגי בבנק

ליווי סניפים בהיבטים ניהוליים וארגוניים של שינוי אסטרטגי בבנק. ביצוע סדנאות להבנת יחסי הגומלין החדשים בתוך הסניף ומול הדרגים שמעל הסניף. תוצאות: סיוע בהטמעת השינוי ברמת הסניף.

מחקר הערכה על פעילות קציני ביקור סדיר

ביצוע מחקר Pilot והכנת הצעה למחקר הערכה של פעילות קציני ביקור סדיר. תוצאות: סיוע לאגף שחר להעריך את פעילות קציני הביקור הסדיר – והשינויים הנדרשים במבנה התפקיד.

כתיבת נייר מדיניות להדרכה – הסמכה ורישוי כלל המקצועות במדינת ישראל

ביצוע מחקר סיפרות וסקירת מצב קיים בשטח בתחומי הדרכה – הסמכה – רישוי. תוצאות: קביעת בסיס לתורה מחייבת בתחום.

כתיבת נייר עמדה לקביעת קריטריונים לתמיכת המדינה בעמותות

ביצוע מחקר ספרות ושדה לצורך גיבוש קריטריונים. תוצאות: קריטריונים ברורים לתמיכת המדינה בעמותות. צמצום העמימות והנהגת תהליך עבודה מסודר.

הכנת חברה למיזוג

הכנת חברה קטנה למיזוג עם חברת ענק תוצאות: הבנת משמעות המיזוג לפעילותה העצמאית של החברה. בחינת הקריטריונים ועזרה בהכנת המשא ומתן לקראת המיזוג, שיפור בתפקוד החברה ובחוסנה, סיוע בהכנת העובדים למיזוג.

התמקצעות ארגון התנדבות

גיבוש תוכנית אסטרטגית ויעוץ ארגוני/מערכתי בארגון נשות הדסה ישראל בדגש על: חיבור בין ארגון האם בארה”ב לארגון בארץ; פיתוח תהליך חיבור בינתרבותי, בין סניפים וחברות דוברות אנגלית לבין סניפים וחברות דוברות עברית. תוצאות: הכנסת מנהלת ויועצת יחסי ציבור שכירות, שיפור בדפוסי ניהול ועבודת מטה, שיפור בחיבור בין שתי התרבויות המרכיבות את הארגון, התמקצעות המתנדבות והצוות השכיר, בניה והפעלה של תוכנית חפיפה לבעלות תפקיד וסניפים חדשים, שיפור הקשר לארגון האם בארה”ב.

רשות התאגידים – עירית ת"א

מעורבות בפיתוח כ-50 מנגנונים לסינרגיה בין תאגידי העיריה על מנת לחסוך במשאבים.

פיתוח מנהלים והנהלות

פיתוח קוד אתי לעובדי חינוך והוראה

ביצוע מחקר שדה במגוון בתי”ס לצורך בדיקת עמדות וסוגיות ארגוניות/מבניות הקשורות בהכנסת הקוד ותוכן הקוד. ניסוח טיוטה לקוד האתי. תוצאות: נייר הקוד האתי אומץ על ידי הסתדרות המורים ויושם במאות בתי ספר.

פרויקטים של שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות

הנחיית פרויקטים של שיתופי פעולה – תוך הטמעת תפיסת הסינרגיה הארגונית בחלק ניכר מהפרויקטים. תוצאות: חלק מהפרויקטים בוצעו בשטח וזכו להצלחה.

ניהול קורס ופרויקטים לממוני איכות

ניהול מקצועי של מסלול ההכשרה. הנחיית פרויקט הגמר היישומי – לשיפור איכות. תוצאות: הסמכה של ממוני איכות במשרדי ממשלה שונים.

ליווי הכנסת מנכ"ל שכיר לחברה בבעלות פרטית

הכנסת מנכ”ל שכיר לחברה בבעלות פרטית. התהליך כלל עיצוב מערכת יחסי הגומלין בין המנכ”ל לבעלים, מעבר לניהול בצוותי עבודה, מערכת שכר וכו’. תוצאות: כניסה מוצלחת לתפקיד של המנכ”ל החדש. מערכת שכר הוגנת ומוטיבציונית יותר, שיפור תהליכי עבודת המטה וניהול החברה.

הגדרת תפקיד ודפוסי עבודה של הדירקטוריון מול ההנהלה

מיסוד הגדרת תפקיד ודפוסי עבודת יו”ר וחברי הדירקטוריון מול ההנהלה. דגש מיוחד על תחום הביקורת כמנוף לשיפור והתייעלות ארגוניים. תוצאות: שיפור הגדרה והסכמה על תכולת התפקיד בין חברי הנהלה לבין יו”ר וחברי דירקטוריון. צמצום העמימות והקונפליקטים. שיפור בעבודת וועדת ביקורת של הדירקטוריון ובתהליך ניהול ישיבותיו. הכנסת תוכנה לניהול ומעקב אחר החלטות חברי הדירקטוריון בכלל וועדת ביקורת בפרט. שיפור ביישום ממצאי וועדת הביקורת.

הכנת חברת ביטוח רפואי בסקוטלנד למיזוג

תהליך חשיבה אסטרטגי עם הנהלת חברת הביטוח על מנת להתכונן למיזוג שנכפה על ידי המדינה.

הכנת תחנת כוח בסקוטלנד למעבר לשימוש בגז

ליווי הנהלת התחנה (מופרטת) לשינוי משימוש לפחם לשימוש בגז – התמקדות בהיבט של משאבי אנוש.

הפרויקטים שלנו

ארגונים עסקיים

ליווי סוכנות ביטוח בצמיחה
שיפור ממשקי עבודה שהשתנו בעקבות תהליך צמיחה מהיר, והכנסת שכבת ניהול מתחת לבעלים. תוצאות: שיפור הסינרגיה במשולש ההנהלה, ובין צוות המכירות לצוות ה back office
ליווי הנהלת סטארט אפ לקראת גיוס שני
ליווי תהליך הצמיחה לקראת גיוס הון נוסף, ביסוס ההנהלה, חידוד גזרות תפקיד וצמצום טישטוש וקונפליקטים. תוצאות: הבהרת חלוקת התפקידים בתוך צוות ההנהלה, שיפור הבנת השונות הבינאישית ומימוש פוטנציאל הסינרגיה שהשונות מאפשרת, צימצום קונפליקטים ושיפור בניהול השוטף של החברה.
מעבר עסק משפחתי לניהול דור שני
עבודה עם שני השותפים שירשו את העסק (דור שני) בעזרת שאלונים למיפוי דפוסי יחסי הגומלין. תוצאות: שיפור יחסי הגומלין וצמצום קונפליקטים, צימצום טישטוש ופלישה בין שני השותפים, שיפור הניהול השוטף.
פיתוח עיסוקים ומערכות שכר
בניית כלי שכר חדשים לעובדי חברה ממשלתית אשר הופרטה. הכלים התבססו על ניתוח עיסוקים ואפשרו שיפור הקשר בין ביצועי העובדים לבין שכרם וכללו ניתוחי עלות תועלת של העסקת עובדי קבלן מול עובדי חברה. תוצאות: ריכוז מספר רב של עיסוקים למספר מצומצם של תפקידי ליבה. פותחו שני מסלולי קידום עצמאיים, הכוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים. נקבע השכר לכל תפקיד ודרגה. הובטח קשר בין ביצועי העובדים לבין ,שכרם. כתוצאה מכל אלה, מערך התפקידים ומסלולי הקידום הפך לפשוט ונהיר לכל עובד. לטווח ארוך נחסכו עלויות שנגרמו עקב עיוותים היסטוריים.
ליווי מעבר ארגון שירות מגישה תפעולית לגישה מכירתית
שינוי במבנה ארגוני ממבנה סביב מוצר למבנה סביב לקוח, שילוב תהליכי מכירה באמצעות האינטרנט, גיבוש ופיתוח הנהלה, חיזוק הגישה המכירתית, שינויים במערכת התגמולים. תוצאות: שיפור בהיקף המכירות ובמעמד של הארגון בשוק. הטמעת תהליכים אסטרטגיים. שיפור בדפוסי הניהול.
ליווי תהליך ביזור והקמת מרכזי רווח
ליווי הנהלת הקונצרן והמפעלים השונים בתהליך הקמת מרכזי רווח. ניתוח וסיוע בהכנסת השינויים המתחייבים בהגדרת תפקיד, סמכויות, אחריות, דפוסי ניהול להנהלת הקונצרן, מנהלי המפעלים ומנהלים במפעלים. ליווי היבטים תהליכיים ואנושיים של השינוי. תוצאות: צמצום פערים בין הגדרת סמכויות ואחריות, שיפור דפוסי הניהול, סיוע בפתרון קונפליקטים הקשורים בהתנגדויות לשינוי.
הקודם
הבא

ארגונים ציבוריים / עמותות

אופק חדש
מעורבות בכתיבת ניירות עמדה עבור הסתדרות המורים, בעיקר בתחום מסלולי קריירה ופיתוח מקצועי של מורים. תוצאות: נייר העמדה שימש בסיס למו”מ עם משרדי האוצר והחינוך על הרפורמה – אופק חדש.
מהפכת השרות בשירותי בריאות כללית
הכנסת היבטים מבניים ותהליכים הקשורים בהקמת אגף שיווק בהנהלה הראשית, הכנסת מנהלי שיווק במחוזות, סיוע באיוש בעלי התפקידים ובהדרכתם. תוצאות: ביסוס מעמד פונקצית השיווק כגוף מוביל ובעל השפעה מכרעת על מהפכת השירות בבריאות כללית.
עוז לתמורה
פיתוח רפורמה בתחומי תפקיד ותיפקוד, פיתוח אישי ומיקצועי ותיגמול מורים עבור ארגון המורים העל יסודיים, ליווי יישום הרפורמה במספר בתי”ס. הרפורמה כוללת 8 מודולים לפיתוח אישי ומקצועי של עובדי חינוך והוראה ובהם: ניתוח תפקידים קיימים ופיתוח תפקידים חדשים המאפשרים קידום אנכי ואופקי; פיתוח מסלולי קריירה וקידום; הסמכה ורישוי לתפקידים השונים, הדרכה, הערכת ביצועים, תגמול דיפרציאלי; צובר בו נצברות נקודות זכות בגין תפקיד ותפקוד; מרכז מידע ארצי. תוצאות: תפיסת הרפורמה הוצגה להנהלת משרד החינוך, אומצה בחום על ידה ויושמה לניסוי ב-5 בתי”ס. בתהליך נבנה ספר עיסוקים לתפקידי חינוך והוראה הכולל כ- 100 תפקידים שונים, כמחציתם תפקידים עיקריים ומחציתם תפקידים משניים, המבוצעים בנוסף לתפקיד העיקרי. פותחו שלושה מסלולי קידום עצמאיים: תפקידים מקצועיים, תפקידי ניהול ותפקידי פיקוח והדרכת מורים. המסלולים כוללים דרישות קדם ומעבר בין התפקידים ובין המסלולים. בוצעה הערכת עיסוקים בשיטה איכותית וכמותית ונקבע מדרג לכלל התפקידים העיקריים.
בניית כלי להערכת עיסוקים אשר מהווה מרכיב בשכר הנגדים בצה"ל
ביצוע הערכת עיסוקים לכלל התפקידים לנגדים בצבא בשיטת הניקוד. קביעת סולם אחיד הכולל דירוג פנימי (בתוך המקצוע) וחיצוני (בין מקצועות). קישור הקידום המקצועי לדרישות מעבר (כגון קורס, הכשרה, בחינה) למערכת השכר ולקידום הארגוני בדרגות. תוצאות: שיפור החיבור בין תפקיד ורמה מקצועיים לבין שכר, שיפור בהתמקצעות, פתיחת אופקי צמיחה וקידום מקצועי, ארגוני ושכרי לנגדים.
מערכת הבטחון - תהליך פיתוח אמצעי לחימה
ניתוח תהליך. מתן דגש למורכבות יחסי הגומלין בין השותפים לתהליך ולסוגיות המשאב האנושי כגון הדרכה ותגמול מנהלי פרויקטים, באופן שיבטיח עמידה ביעדי הפרויקט. תוצאות: מעורבות השותפים השונים הביאה להשלמת העבודה בזמן ובאיכות שהבטיחו את שיפור התהליך.
צה"ל - ניתוח מערך הביקורת והבקרה
ניתוח מערך הביקורת והבקרה בצה”ל והמלצות לתפיסה, מבנה ותהליכי עבודה משופרים. תוצאות: צמצום משמעותי במספר גופי הבקרה והביקורת ושיפור התאום ביניהם. עליה בתפוקות תוך צמצום בעלויות (בעיקר אובדן ימי עבודה ליחידות המבוקרות).
צה"ל - פיתוח מסלולי קריירה לקצונה
ניתוח כלל מסלולי הקריירה של קצינים בצבא, המאפשר שיפור ההלימה בין מערכות התקינה והאיוש תוך מתן אפשרות לשינויים על פי צרכי הארגון ואוכלוסיות שונות. תוצאות: פיתוח
צה"ל - ניתוח מערך הבטיחות
ניתוח מערך הבטיחות בצה”ל, קביעת כללי תקינה לקציני בטיחות והגדרת חלוקת סמכויות בין מפקדים לקציני בטיחות. תוצאות: הקמת מחלקת בטיחות במטה הכללי, כגוף תורתי מוביל. סיוע בעיצוב מסלול הכשרה לקציני בטיחות. תקנון מערך הבטיחות באופן שיבטיח סיוע, אך לא יוריד אחריות ממפקדים.
הקודם
הבא

פיתוח מדיניות / אסטרטגיה

מכללת אורנים- תכנית הבראה
תוכנית הבראה שכללה: החזרת אמון בין הסגל המנהלי, וועדי העובדים והדיקנים לבין הנהלת המכללה. הקמת צוותי שיפור במגוון נושאים.
היבטים מבניים של שינוי אסטרטגי בבנק
ליווי סניפים בהיבטים ניהוליים וארגוניים של שינוי אסטרטגי בבנק. ביצוע סדנאות להבנת יחסי הגומלין החדשים בתוך הסניף ומול הדרגים שמעל הסניף. תוצאות: סיוע בהטמעת השינוי ברמת הסניף.
מחקר הערכה על פעילות קציני ביקור סדיר
ביצוע מחקר Pilot והכנת הצעה למחקר הערכה של פעילות קציני ביקור סדיר. תוצאות: סיוע לאגף שחר להעריך את פעילות קציני הביקור הסדיר – והשינויים הנדרשים במבנה התפקיד.
כתיבת נייר מדיניות להדרכה – הסמכה ורישוי כלל המקצועות במדינת ישראל
ביצוע מחקר סיפרות וסקירת מצב קיים בשטח בתחומי הדרכה – הסמכה – רישוי. תוצאות: קביעת בסיס לתורה מחייבת בתחום.
כתיבת נייר עמדה לקביעת קריטריונים לתמיכת המדינה בעמותות
ביצוע מחקר ספרות ושדה לצורך גיבוש קריטריונים. תוצאות: קריטריונים ברורים לתמיכת המדינה בעמותות. צמצום העמימות והנהגת תהליך עבודה מסודר.
הכנת חברה למיזוג
הכנת חברה קטנה למיזוג עם חברת ענק תוצאות: הבנת משמעות המיזוג לפעילותה העצמאית של החברה. בחינת הקריטריונים ועזרה בהכנת המשא ומתן לקראת המיזוג, שיפור בתפקוד החברה ובחוסנה, סיוע בהכנת העובדים למיזוג.
התמקצעות ארגון התנדבות
גיבוש תוכנית אסטרטגית ויעוץ ארגוני/מערכתי בארגון נשות הדסה ישראל בדגש על: חיבור בין ארגון האם בארה”ב לארגון בארץ; פיתוח תהליך חיבור בינתרבותי, בין סניפים וחברות דוברות אנגלית לבין סניפים וחברות דוברות עברית. תוצאות: הכנסת מנהלת ויועצת יחסי ציבור שכירות, שיפור בדפוסי ניהול ועבודת מטה, שיפור בחיבור בין שתי התרבויות המרכיבות את הארגון, התמקצעות המתנדבות והצוות השכיר, בניה והפעלה של תוכנית חפיפה לבעלות תפקיד וסניפים חדשים, שיפור הקשר לארגון האם בארה”ב.
רשות התאגידים – עירית ת"א
מעורבות בפיתוח כ-50 מנגנונים לסינרגיה בין תאגידי העיריה על מנת לחסוך במשאבים.
הקודם
הבא

פיתוח מנהלים והנהלות

פיתוח קוד אתי לעובדי חינוך והוראה
ביצוע מחקר שדה במגוון בתי”ס לצורך בדיקת עמדות וסוגיות ארגוניות/מבניות הקשורות בהכנסת הקוד ותוכן הקוד. ניסוח טיוטה לקוד האתי. תוצאות: נייר הקוד האתי אומץ על ידי הסתדרות המורים ויושם במאות בתי ספר.
פרויקטים של שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות
הנחיית פרויקטים של שיתופי פעולה – תוך הטמעת תפיסת הסינרגיה הארגונית בחלק ניכר מהפרויקטים. תוצאות: חלק מהפרויקטים בוצעו בשטח וזכו להצלחה.
ניהול קורס ופרויקטים לממוני איכות
ניהול מקצועי של מסלול ההכשרה. הנחיית פרויקט הגמר היישומי – לשיפור איכות. תוצאות: הסמכה של ממוני איכות במשרדי ממשלה שונים.
ליווי הכנסת מנכ"ל שכיר לחברה בבעלות פרטית
הכנסת מנכ”ל שכיר לחברה בבעלות פרטית. התהליך כלל עיצוב מערכת יחסי הגומלין בין המנכ”ל לבעלים, מעבר לניהול בצוותי עבודה, מערכת שכר וכו’. תוצאות: כניסה מוצלחת לתפקיד של המנכ”ל החדש. מערכת שכר הוגנת ומוטיבציונית יותר, שיפור תהליכי עבודת המטה וניהול החברה.
הגדרת תפקיד ודפוסי עבודה של הדירקטוריון מול ההנהלה
מיסוד הגדרת תפקיד ודפוסי עבודת יו”ר וחברי הדירקטוריון מול ההנהלה. דגש מיוחד על תחום הביקורת כמנוף לשיפור והתייעלות ארגוניים. תוצאות: שיפור הגדרה והסכמה על תכולת התפקיד בין חברי הנהלה לבין יו”ר וחברי דירקטוריון. צמצום העמימות והקונפליקטים. שיפור בעבודת וועדת ביקורת של הדירקטוריון ובתהליך ניהול ישיבותיו. הכנסת תוכנה לניהול ומעקב אחר החלטות חברי הדירקטוריון בכלל וועדת ביקורת בפרט. שיפור ביישום ממצאי וועדת הביקורת.
הכנת חברת ביטוח רפואי בסקוטלנד למיזוג
תהליך חשיבה אסטרטגי עם הנהלת חברת הביטוח על מנת להתכונן למיזוג שנכפה על ידי המדינה.
הכנת תחנת כוח בסקוטלנד למעבר לשימוש בגז
ליווי הנהלת התחנה (מופרטת) לשינוי משימוש לפחם לשימוש בגז – התמקדות בהיבט של משאבי אנוש.
הקודם
הבא
אז בוא נדבר איך השיטה יכולה לעבוד אצלך
השאירו פרטים לתיאום פגישת היכרות הדדית
WhatsApp
היי כאן ד"ר רמי בן ישי, ניתן לפנות אלי גם דרך הווטסאפ
מוזמנים לצפות בקורס המבוא לשפת הסינרגיה הארגונית
הרשמו לניוזלטר שלנו לקבלת כלים מקצועיים לשיפור השגת היעדים
פרטיותכם יקרה לנו ולא נעשה כל שימוש בפרטים שלכם מלבד לשלוח לכם חומר מקצועי ושיווקי על השירותים שלנו.