ביקורת על הספר סינרגיה ארגונית מפי ד”ר אורה סתר – גרסה מקוצרת.