מיזוגים הם מנוע צמיחה מרכזי, במיוחד עבור חברות קטנות המבקשות לשרוד בשוק תחרותי. כאשר ארגון מחליט ליזום רכישה או מיזוג, הוא עושה זאת לרוב מתוך שיקולים של יצירת סינרגיה לדוגמה

Share

Win Win Synergy הסינרגיה הארגונית מהווה אמצעי אופטימלי לצמיחה עסקית בחברות מומחים. איך נגרום להגדלת התפוקה באמצעות שיפור יחסי הגומלין? חברות מומחים הכוללות מספר שותפים מאותו תחום, נפוצות מאוד בכלכלה

Share

להלן מתוארים השלבים ומודגמים על תהליך בו התמקדנו בשיפור השירות ללקוחות, בחברה המייבאת ציוד בריאות. פגישת היכרות ואבחון “אחד על אחד” – בפגישה זו תציג בפנינו, מנהל החברה, (ותוכל לצרף

Share