הכשרה והסמכה – סינרגיה ארגונית

סינרגיה – יצירת שיתופי פעולה איכותיים. הזדמנות ליועצים ולמנהלים ללמוד ולקבל הסמכה להפעלת המודל