סינרגיה לשדרוג בתי ספר

פרויקט התמקדות בבעיה ארגונית / ניהולית בבית הספר