fbpx

מסלול הסמכה מודולארי והדרכה ליועצים ולאנשי משאבי אנוש

שתפו בפייסבוק
 
 
 
 

נאמן לחזון להביא את שפת הסינרגיה לארגונים ועסקים, פיתח ד"ר רמי בן-ישי מסלול ייחודי ליועצים )חוץ ופנים( ולאנשי משאבי אנוש.
מטרת המסלול: לאפשר היכרות מודולרית עם שפת הסינרגיה – מרמה של היכרות עם ה מושגים והמתודולוגיה, ועד להסמכה לעבודה עצמית.
לסרטון תדמית על שפת הסינרגיה והקורס.
המסלול מבוסס על הסמכה ב-3 שלבים – כאשר כל שלב נותן ערך מוסף לכשעצמו והיכרות והבנה למשמעות השלב הבא. התהליך כולו יוצג במפגש הראשון. פירוט השלבים בעמוד הבא:
התועלת שמביא הקורס – מסלול מקיף, שמאפשר חשיפה מדורגת ומודולארית לשפת הסינרגיה. אפשרות לעבודה צמודה עם ד"ר רמי בן-ישי )ב על ערך במיוחד ליועצים מתחילים(. שני סמינרים בחינם + הנחה משמעותית על הקורס האינטרנטי. הזדמנות לקבלת
הסמכה.
הקורס הראשון נערך בשיתוף עם פא"י ביולי 2020 .לחברי פא"י תנאים מיוחדים.

שלבי המסלול

שלב 1 – היכרות עם עולם המושגים והמתודולוגיה של שפת הסינרגיה

סמינר זום במתכונת דומה לסדנאות שניתנו לחברי פא"י בעבר, וזכו להצלחה רבה.

הבנה של מושגי ייסוד יסוד בשפת הסינרגיה: שונות וחשיבותה לסינרגיה, סוגי גבולות וסוגי תקשורת, פארדוקס הסינרגיה. מודל 7 הדפוסים. כלים בסיסיים לשימוש בעבודה עצמית ובעבודה ייעוצית בקשר לכל אחד מהמושגים. יוסבר תהליך ההסמכה כולו.

שלב 2 – העמקה ותרגול בכלי העבודה ובתהליכי פיתוח ארגוני על פי השיטה. הקורס האינטרנטי – מאפשר תרגול על הדוגמאות המובאות בקורס (כולל ניתוח מעמיק של דוגמה באנימציה). הסמינרים מאפשרים העמקה בסוגיות קונקרטיות של המשתתפים.

מעבר עצמי של קורס אינטרנטי בין 10 שיעורים. סילבוס הקורס מצורף.

העמקה במתודולוגיה של שפת הסינרגיה. תרגול בעזרת דוגמאות ואנימציות (חלק מהקורס (+ תירגול עצמי על בסיס שאלון למילוי עצמי) התרגול יתבצע על לפחות מערכת יחסים אחת(. קבלת כלים לשיפור ניהול השונות, הגבולות, התקשורת ויחסי גומלין. הקורס נותן בסיס, אך אינו מסמיך לעבודה עצמית כיועץ עם הכלים של שפת הסינרגיה. הקורס מלווה בחוברת עבודה שיש למלאה כתנאי למעבר לשלב הבא.

3 סמינרים (זום או פיזי על פי המצב) למשתתפי הקורס

מותנה במילוי חוברת העבודה של הקורס, ובשיחת קבלה. תרגול קבוצתי ומתן מענה לשאלות + סקירת דוגמאות נוספות של תהליכי עבודה עם המודל. התייחסות )על פי הצורך של המשתתפים לעבודה עם שפת הסינרגיה: במיזוגים ורכישות, ארגוני התנדבות, חברות מזכות, פיתוח צוותי הנהלה, ארגונים גדולים ומורכבים. הסמינר מאפשר תרגול מעמיק על דוגמאות חיות והעמקת הלמידה המשותפת. בסוף התרגול יוכל המשתתף לשלב את השפה והמתודולוגיה בעבודה הייעוצית שלו. מספר ותוכן הסמינרים יקבע על פי צרכי המשתתפים. מסיימי שלב זה יוכלו לבצע עבודה עצמאית, תוך מתן קרדיט לשיטה ולמפתחה. הם לא יוכלו להזדהות כמוסמכי השיטה – שכן לא ביצוע סטאג' בשטח

שלב 3 – ההסמכה מיועדת ליועצים ואנשי משאבי אנוש המעוניינים להפוך את שפת הסינרגיה לכלי מרכזי בעבודתם/בארגונם

הסמכה

ביצוע סטואג' פרויקט מורכב או מספר פרויקטים קטנים בהנחיה צמודה/ ביצוע בקו עם ד"ר רמי בן-ישי. מי שמשלים את ההסמכה מקבל תעודה המקנה לו זכות לעבוד עצמאית במתודולוגיה של שפת הסינרגיה. אם בעבודה עם מרכז סינרגיה או באופן עצמאי. כמו כן ליועצי פנים/ אנשי משאבי אנוש המעוניינים בהסמכה כנאמן סינרגיה. הסמכה המאפשרת להם לתחזק באופן עצמאי את עולם הערכים של שפת הסינרגיה ולהפוך אותם לחלק מערכי ודפוסי הפעולה של הארגון שלהם

WhatsApp
היי כאן ד"ר רמי בן ישי, ניתן לפנות אלי גם דרך הווטסאפ
מוזמנים לצפות בקורס המבוא לשפת הסינרגיה הארגונית
הרשמו לניוזלטר שלנו לקבלת כלים מקצועיים לשיפור השגת היעדים
פרטיותכם יקרה לנו ולא נעשה כל שימוש בפרטים שלכם מלבד לשלוח לכם חומר מקצועי ושיווקי על השירותים שלנו.