נכתב על בסיס מאמר שפורסם ב- “המפעל” אפריל 1988 הערכת עיסוקים, לצורך בניית סולם עיסוקים, נעשית בעזרת שיטה מדעית המשווה בין עיסוקים ומיישמת תהליכים פורמליים ושיטתיים. סולם עיסוקים מהווה בסיס

Share

הגדרה – טכניקה להצגת מידע מפורט על הפעילויות המבוצעות במסגרת כל עיסוק וקביעת הנתונים הנדרשים לבצעם.כלים אנאליטיים שונים משמשים להערכת ביצועים ומסייעים בתהליך האיוש של המשרות התעסוקתיות. השימוש בהם חייב

Share