הלקוחות שלך סלחניים לבינוניות ולבזבוזי זמן מיותרים? עד כמה הפכת ל”גננת” בצוות שלך? כולנו מחפשים דרכים לקצר את מעגלי התקשורת וה-delivery בארגון, ומספיק לראות את ההשקעות במגמות ה-Agile וה-DevOps כדי

Share