ממשק עם לקוח מזמן הזדמנות לרצף שלם של חוויות. רציתי לשתף שתי חוויות קיצוניות על תקלות במהלך חווית הקניה באינטרנט – שני סיפורים אישיים– ולקחים על שימור לקוחות בסופם. שנים

Share

אתחיל בשני סיפורים מהשטח (הערה – הסיפורים מבוססים על מקרים אמיתיים – כאשר חלק מהפרטים שונו למנוע זיהוי). הסיפורים יעזרו לנו להבין את המורכבויות השונות שקיימות במקרים של תחלופה ושיוניים

Share

*בעיקר מקצועות חופשיים (עו”ד, ראית חשבון, מהנדסים, שמאים, מנהלי תיקי השקעות, יחסי ציבור, סוכנויות ביטוח וכו’) שותפים המנהלים יחד משרד של מקצועות חופשיים, באים מהתחום המקצועי של המשרד. לרוב אלו

Share

יועץ ארגוני הוא בעל המקצוע אשר מסייע לארגון להשיג את התפוקות הרצויות. מיקוד מרכזי בעבודת היועץ הארגוני ניתן לאדם וליחסי הגומלין בין עובדים, מנהלים, מערכות ותהליכים ארגוניים. בחירת יועץ ארגוני בחירת

Share