הימים לפני יום כיפור הם זמן טוב לשאול אלו כוחות ינצחו בשנה הקרובה – הקיצוניים, המונעים מפחד ומקשיחים את הגבולות (ראה עלית הימין בגרמניה), או חוק הזהב של היהדות – 

Share

אתחיל בשני סיפורים מהשטח (הערה – הסיפורים מבוססים על מקרים אמיתיים – כאשר חלק מהפרטים שונו למנוע זיהוי). הסיפורים יעזרו לנו להבין את המורכבויות השונות שקיימות במקרים של תחלופה ושיוניים

Share

הגדרה – טכניקה להצגת מידע מפורט על הפעילויות המבוצעות במסגרת כל עיסוק וקביעת הנתונים הנדרשים לבצעם.כלים אנאליטיים שונים משמשים להערכת ביצועים ומסייעים בתהליך האיוש של המשרות התעסוקתיות. השימוש בהם חייב

Share